Pocisk wiodacy
by on
Pocisk wiodacy
by on

Pocisk wiodacy
Pocisk wiodacy

Strzelasz magia w istote w ktora widzisz w zasiegu. Wykonaj atak czarem. Jesli trafisz dostanie ona 4d6 obrazen od swiatlosci i kolejny atak na nia bedzie ulatwiony.
Na wyzszych poziomach czaru dodatkowe
1d6 za kazdy poziom.

Love this card?

Support Smok7kp's creations
with a gift of Premium Membership!

Gift

Card Comments